எங்களுக்கு உதவுங்கள்!!


இது நீங்கள் APKLand க்கு உதவும் தருணம்!! APKLand Server Maintain செய்யவும் மற்றும் இலவசமாக Tamil TV மற்றும் கிரிக்கெட் டிவி சேனல்களை அளிக்க போதுமான பண முதலீடு விளம்பரங்கள் மூலமே எங்களுக்கு கிடைக்கின்றன!

தற்போது குறைந்த Users களே பயன்படுவதால், தொடர்ந்து இயக்குவதில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன. ஆகவே நிறைய user கள் இருந்தால் மட்டுமே எங்களால் இலவசமாக தொடர இயலும்.

நீங்கள் செய்யவேண்டியது:

===========================

நீங்கள் இலவசமாக பயன்படுத்திவரும் APKLand App உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்து இருந்தால், உடனே கீளே உளள Whatsapp மற்றும் Facebook Link ஐ கிளிக் செய்து உங்கள் Whatsapp குரூப், Facebook, Friends and Family என இயன்றவரை share செய்து உதவுங்கள்!!! Thanks a lot for all your support !!